جوجه ی شماره 2خونه ما 11 ماهشه.دیشب برای اولین بار لی لی حوضک رو یاد گرفت و انجام داد.

کارهای جوجه شماره2:

1-دست دسی میکنه.

2-با آهنگ تبلیغ تلویزیون سینه میزنه.

3-عاشق تبلیغ پفک لوسیه.وهرجا باشه سریع خودشو میرسونه.

4-کلمه هایی که میگه:بابا،مامان،آبه،وقتی عکس خودشو میبینه باصدای بلند میگه:من

5-دوتا دندون بالاش در اومده.

جوجه ی شماره2 ما عاشق داداششه.کلی با هم بازی میکنن.جوجه شماره1ما این ماه 4سالش تموم میشه.