سلام دوستای عزیزم
امیدوارم سالم وسر حال باشید.
تو این هفته ها اتفاق خاصی نیافتاده.به خاطر همین مطلبی نبود
در موردش بنویسم.
فقط این که کتاب من زنده ام رو خوندم.خیلی قشنگ بود.خوندنشو
بهتون توصیه میکنم.
جوجوی شماره 1رو بردم یه گارگاه 3روزه خیلی مفید بود.
باهاشون کلمه های عربی رو کار کردن.
داستان و بازی و کاردستی بود.
جوجوی شماره2هم که دایره ی لغاتش گسترده شده و بسیار شیطون.
دلام=سلام
دابگوش=ابگوشت
دامپول=امپول
دا الی=یاعلی
دادا=داداش
دوب دور=چوب شور
داما=خرما
اله=خاله
ممو(بافتحه)عمو
درکل خیلی بامزه و شیطون شده.
جوجوی شماره 1 هم بسیار در نقاشی و رنگ امیزی پیشرفت کرده.
خودم هم یک هفته است صدام گرفته اگه راهکاری دارید بهم بگید.
ممنونم.
التماس دعا