سلام دوستان
9اسفند تولد جوجوی شماره2بود.
وقت  نکردم بیام بنویسم.
وقت نکردم کیک درست کنم.
رفتیم از فروشگاه چندتا کیک با بیسکویت 
خریدیم اقامون با خامه تزیین کرد.
براش لیوان نی دار گرفتیم.برچسب ها :
تولد جوجوی شماره2 ,